Funkce systému

Účinky systému a typy přístrojů

Plašení se provádí reprodukcí hlasů (z řídící jednotky pomocí buď vestavěných nebo externích reproduktorů) jednak škodících ptáků a to hlasů vyjadřujících úzkost, varování či bolest, jednak hlasů predátorů a v neposlední řadě i uměle elektronicky vytvářenými zvuky, které jsou ptákům nepříjemné a donutí je místo reprodukce opustit. Zvuky jsou velice kvalitně nahrané a digitálně zpracované.

Při použití systému BG je nutno mít na paměti, že účinek nenastupuje ve většině případů okamžitě (jako je tomu u výstřelů z brokovnice či propan-butanového děla), ale vyžaduje, aby zařízení bylo instalováno a provozováno v předstihu cca dva týdny před předpokládaným příletem ptáků (vlaštovky, kormoráni) či před dobou konzumní zralosti úrody (rybíz, třešně, víno – zde špačci). S přihlédnutím k nepatrné energetické náročnosti zařízení BG to nijak nepoškodí ekonomiku uživatele.

Poněkud složitější je situace u holubů a vrabců ( zde jsou účinné především zvuky ptákům nepříjemné) kde, jak se zdá ze zkušeností, není zařízení valně účinné proti domácím holubům, chovaným v sousedství (ti prostě nemají kam odlétnout) a proto je doporučujeme používat jen proti holubům divokým, kteří si – ať už z jakéhokoliv důvodu oblíbili váš objekt či prostranství. Protože naši holubi jsou velice otrlí a neteční a navíc se na místech soustředění i střídají, trvá mnohdy až tři měsíce, než jsou reprodukovanými zvuky natolik znechuceni, že na chráněné místo přestanou přilétat. I potom je nezbytné mít zařízení v provozu po celý rok. Je však třeba zdůraznit, že n i k d y nedosáhnete stavu, že by se na chráněném místě již žádný pták neobjevil. Jejich počet se ale dramaticky sníží, čímž se sníží i vzniklé škody a náklady.

Dodáváme čtyři typy zařízení, která jsou určena k ochraně – podle výkonu zesilovače řídící jednotky – plochy cca 0,4 ha, 0,8 ha, 1,6 ha a 10 ha. Skutečná velikost chráněné plochy závisí na složitosti konfigurace terénu či chráněných objektů. Na volném rybníku je chráněna plocha často i  dvakrát větší, u složitých komplexů budov s různými výškami střech, dvory a stíněnými zákoutími se účinnost zařízení poněkud snižuje. Proto je třeba instalovat reproduktory vždy tak, aby zvuk směřoval v e n z objektu či plochy, aby se ptáci do chráněného prostoru vůbec nedostali.