Napájení

Bezobslužné zařízení je napájeno dvěma způsoby a to pomocí adaptéru 230V/12V – přívodní kabel délky 15 m, resp. pomocí jakéhokoliv 12 V akumulátoru, nejlépe automobilového. Zde se musí pokusně zjistit provozuschopnost akumulátoru, která bude závislá na nastavení síly zvuků a frekvenci vysílání. Pak je nutno v určitých intervalech buď mít další akumulátor na výměnu, nebo jej demontovat, přes noc nabít a ráno znovu instalovat. Tato nutnost odpadá v případě použití slunečního kolektoru, který je schopen instalovaný akumulátor dobíjet.

Sluneční kolektor
Sluneční kolektor
Propojovací kabely k akumulátoru 12V