Montáž a provozní pokyny

NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ SYSTÉMŮ BIRD GARD PRO (nejmenší jednotka)

Vzhledem k tomu, že obsluha všech jednotek je v podstatě totožná a liší se jen malými nuancemi, které jsou v textu návodu vyznačeny, je možno tento návod použít prakticky pro všechny jednotky BIRDGARD.

PŘED INSTALACÍ

Kompletní sada Bird Gard Pro zahrnuje řídící jednotku se zabudovaným reproduktorem, držák a napájecí adaptér. (jako volitelné příslušenství: kabel s úchytkami na baterie a přídavný reproduktor, který může být zapojen do reproduktorové zdířky na zadní straně jednotky).

DŮLEŽITÉ

Zkontrolujete, že je vypínač ve vypnuté pozici a ovládání hlasitosti nastaveno na  nízký stupeň,  když připojujete síťový adaptér (nebo náhradní baterie) k jednotce. Vypínání přístroje pouhým vytažením adaptéru ze sítě, či odpojením baterie může mít s velkou pravděpodobností za následek zničení diody, jejíž opravu nekryje záruka!

INSTALACE

1) Použijte přiložený kovový držák a šrouby s pojistnými podložkami k přimontování k jakémukoliv vhodnému stojanu, na plot nebo na
stěnu.
2) Otevřete průhledná dvířka na čele jednotky za účelem nastavení hlavního vypínače, režimových souborových přepínačů, přepínače doby pracovního úkonu a náhodné operace. Stiskem tlačítek nastavte požadované hodnoty (podle kapitoly „Programování vašeho Bird
Gard Pro“ pro ujasnění programovacích detailů).
3) Zasuňte vidlici síťového adaptéru do standardní el. zásuvky. Nebo připojte přídavnou sadu baterií na 12V. Druhý konec kabelu by měl
již být zapojen do zdířky umístěné na zadní straně jednotky.
4) Ujistěte se, že nastavení hlasitosti je na minimu („LOW“)
5) Posuňte (hlavní) silnoproudý spínač doprava do polohy INT/EXT.SPKR. (jen pro model PRO!) Za několik sekund začne jednotka pracovat.
6) Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň (až do polohy „HIGH“).
7) Bird Gard Pro umožňuje připojení externího reproduktoru. Externí reproduktor může být užíván jako samostatný reproduktor nebo spolu s vnitřním  reproduktorem na přední straně přístroje. Zapojuje se do zdířky vzadu na přístroji, vlevo od zdířky pro  napájení. Posuňte vypí-
nač na kontrolnímu panelu (vpravo nahoře) na INT/EXT.SPKR (k použití obou reproduktorů) nebo na EXT.SPKR ONLY (k použití jen přídavného reproduktoru). Pokyn platí jen pro model PRO!
8) Pro správné umístění přístroje pošlete s objednávkou i plánek (třeba jen rukou kreslený, s rozměry chráněného pozemku, směru předpokládaného příletu ptáků, stromy, lesy, vodní plochy)

PROGRAMOVÁNÍ BIRD GARD

Pro programování vašeho Bird Gard budete potřebovat malý šroubovák, párátko, nebo delší špičatý předmět k přepínání vypínačů na ovládacím panelu. Hlavní ovládací panel je umístěn vepředu na desce, dole na pravé straně (pod průhlednou přední stranou krytu). Vypínač je v poloze zapnuto, pokud je posunut doprava a vypnuto pokud je posunut doleva.

NÁHRÁVACÍ  PANEL

Nahrávací panel se skládá z prvních 8 vypínačů v souboru 1. Každý vypínač má nahrávací číslo na levé straně korespondující s ptačími popisnými seznamy na fóliovém štítku připevněném pod  průhledným víkem přístroje. U modelů PRO PLUS, SUPER PRO A SUPER PRO AMP je mikroprocesor výměnný, čímž je umožněno použití proti různým škůdcům v různých prostředích.

VARIANTY NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ

Posledních šest přepínačů v souboru 2 nastavuje různé varianty režimu: délku času mezi přehráním ptačího zastrašujícího volání, interval, kdy je přístroj v provozu (pouze ve dne, pouze v noci, nebo 24 hodin) a zda jednotka bude operovat v náhodném režimu nebo normálním, případně pořadí reproduktorů.

vypínač režim nebo funkce
1 nastavení frekvence opakování
2 nastavení frekvence opakování
—————————————————————-
3 nastavení provozní doby jednotky
4 nastavení provozní doby jednotky
——————————————————————-
5 náhodný mód zapnuto nebo vypnuto
————————————————————————
6 všechny repro najednou nebo jednotlivě po sobě (není u modelu PRO! )

ČASOVACÍ PŘEPÍNAČE – FREKVENCE ZVUKŮ

Dva časovací přepínače jsou umístěny právě pod ovládacím panelem přehrávání zvuků (1-8) v přepínacím poli. Jednotka bude čekat několik sekund nebo minut mezi přehráváním zvuků, pokud je přístroj nastaven na jednu z variant časového režimu. Prosím zkontrolujte, že přístroj přehraje všechny vybrané nahrávky (buď postupně nebo zpřeházeně, v závislosti na nastavení náhodného režimu), později by vás to zdržovalo. Funkce přístroje zůstává závislá na vypnutí času a funkce náhodného nastavení. Jestliže je jednotka nastavena na režim náhodné funkce, přístroj  bude vysílat zvuky kdykoli v intervalu časového nastavení. Jestliže jednotka není v náhodném režimu, bude vysílat vždy po uplynutí minima nastaveného intervalu. Pro nastavení
časové periody je třeba používat následující polohy přepínačů 1 a 2 panelu funkčního nastavení.

vypínač 1  vypínač 2   časování
_________________________________________________________
zapnuto  vypnuto  krátký (17-50 sekund)
vypnuto  zapnuto  střední (1-4 minuty)
zapnuto  zapnuto  dlouhý (5-10 minut)
vypnuto  vypnuto  dlouhý (10-30 minut)
PŘEPÍNAČE DEN-NOC
Dva časové obslužné přepínače jsou umístěné pod časovacími přepínači. Přístroj bude pracovat podle nastavení buď pouze ve dne, pouze v noci nebo nepřerušovaně (24 hodin). Nicméně, fotobuňka je citlivá na sluneční a jasné světlo. Mějte na paměti, aby fotobuňka přístroje nebyla vystavena stálému slunečnímu záření, jednotka pak nemusí fungovat správně. Je třeba nastavit požadovanou dobu pro fungování přístroje vypínači 3 a 4 v panelu funkčního
nastavení a to takto:

vypínač 3  vypínač 4               režim
___________________________________________________
zapnuto  vypnuto  pouze ve dne
vypnuto  zapnuto  24 hodin
zapnuto  zapnuto  pouze v noci
vypnuto  vypnuto  také jen v noci

NASTAVENÍ REŽIMU NÁHODNÉHO VYSÍLÁNÍ

Přepínač náhodné funkce je ve spodní části přepínacího pole. Přístroj bude náhodně přehrávat vybrané nahrávky v nesouvislém pořadí když bude v tomto režimu nastaven. Když přístroj nebude v provozu náhodné funkce, bude přehrávat vybrané nahrávky za sebou tak, jak jsou nahrány. Náhodný režim je doporučen, aby si ptactvo nezvyklo na stejný sled vysílaných zvuků a délku intervalů mezi nimi. K využívání této funkce slouží vypínač 5 a to takto:

vypínač 5  režim
_____________________________________
zapnuto  náhodný režim zapnut
vypnuto  náhodný režim vypnut

NASTAVENÍ POŘADÍ REPRODUKTORŮ

Přepíná vysílání zapojených reproduktorů tak, že je možno vysílat ze všech reproduktorů či postupně budou reproduktory zapojovány jednotlivě (neplatí pro reproduktory zapojené v sérii).

vypínač 6               režim
zapnuto                 všechny reproduktory vysílají současně
vypnuto                 reproduktory jsou zapojovány a vypojovány postupně

PŘÍKLADY PROGRAMOVÁNÍ

Vypínače přehrávání nahraných pátků:  výsledky:
1,3,5 a 6 na zapnuto     přehraje ptáky 1,3,5 a 6

Vypínače režimů:
1 = „vypnuto“ pozice
2 = „zapnuto“ pozice     (střední), každých 1 až 4 minuty
3 = „zapnuto“ pozice
4 = „vypnuto“ pozice    operuje jen během denního světla
5 = „zapnuto“ pozice    v náhodném, ne následném pořadí
6 = „zapnuto“ pozice    všechny reproduktory vysílají současně

KONTROLA HLASITOSTI

Přístroj má knoflík kontroly hlasitosti umístěný vpředu. Otočením doleva zredukujeme zvukový výkon a otočením doprava zvětšíme zvukový výkon (hlasitost).

POZOR:
Pokud otáčíte knoflíkem hlasitosti, když je přístroj neaktivní (vypnut), může být po aktivování nastaven na vysokou hlasitost a to může být nepříjemné pro uši.

HLAVNÍ VYPÍNAČ model PRO

Je umístěn v horním pravém rohu na předním ovládacím panelu. Posuňte vypínač do INT/EXT. SPKR (zapnuto) pozice k nastartování přístroje. Nebo posuňte vypínač dále do EXT.SPKR ONLY pozice, pokud chcete mít zapnutý jen externí reproduktor (podívejte se do části návodu
INSTALACE pro další informace).

HLAVNÍ VYPÍNAČ ostatní modely

Je umístěn pod sadou vypínačů funkcí
Jestliže použijete na přístroji OFF (vypnout), ujistěte se že po 30 sekund se tlačítko nevrátí zpátky; mohlo by dojít k restartu přístroje.

ŘEŠENÍ NĚJČASTĚJŠÍCH PROBLÉMŮ

Přístroj je zapnut, ale není slyšet žádný zvuk
– zkontrolujte hlasitost nastavení
– zkontrolujte čas operačního nastavení
– zkontrolujte že je nejméně jeden pták vybraný k přehrání ze záznamu
Přístroj je zapnutý, ale přehrává stále stejného ptáka dokolečka, bez ohledu na nastavení
– resetujte přístroj: otočte na OFF a během 30 sekund vraťte zpět na ON

Přístroj neoperuje řádně v nočním nebo denním modu
– dvojí kontrola modu hlavního nastavení
– ujistěte se že fotobuňka, resp. průhledný kryt nejsou znečištěné
– ujistěte se že fotobuňka není oslněna jasným světlem dopadajícím na přístroj
Přístroj nefunguje řádně, když jej připojím k 12V bateriím (používám přídavné baterie ze sady)
– zkontrolujte stav baterií
– otočte hlavní vypínač do polohy OFF. Zkontrolujte kontakty baterií (a jejich umístění) počkejte 30 sekund, pak zapněte vypínač do polohy zapnuto

.
Pozn.: obsluha větších jednotek je velice podobná, mají však výměnné chipy k použití proti různým ptačím škůdcům.