Hlasitost

Hlasitost se reguluje potenciometrem řídící jednotky