Frekvence vysílání zvuků

Frekvence vysílání zvuků se upraví vzájemnou polohou dalších spínačů je možno nastavit intervaly mezi vysíláním sady zvuků v rozmezí cca 30 vteřin až do 30 minut. Další spínač (neplatí pro nejmenší jednotku) umožňuje vysílat i náhodné pořadí zvuků tak, aby si ptáci nezvykli na pravidelně se opakující sekvence a poslední možností je vysílání zvuků buď všemi reproduktory najednou nebo postupně.