faq

Všechny produkty Bird Gard používají mikroprocesor, který náhodně přehrává zvuky v náhodných intervalech. Nová jednotka SUPER PRO také přehrává zvuky na náhodně zvolené frekvenci (v důsledku zvuk zní jako jiný pták) a z náhodně vybraného reproduktoru, což předchází aklimatizaci ptáků na přehrávané zvuky.

Jednotky nabízejí širokou škálu konfigurací zvuků. Disponujeme s rostoucí databází zvuků a na přání můžeme poskytnout i originální kombinaci zvuků. Standartní (zemědělská) verze obsahuje výstražné volání špačků, racků, sojky, kosů, a lovecký křik jestřába. Vodní verze obsahuje výstražné volání racků, kormoránů, volavek a lovecký křik jestřába a motáka. Městská verze obsahuje zvuky elektrických strašáků a evropských ptačích predátorů. Zvuky je možné obohatit o rušivé zvuky motorky, výstřelu nebo jiných, speciálně navržených elektronických zvuků, které ptákům znepříjemňují pobyt na nežádoucí lokalitě. Kontaktujte nás prosím, pro vyřešení Vašeho problému s konkrétním druhem ptáka. V dnešní době máme přes 70 kombinací nahrávek.

Produkty Bird Gard jsou určeny k plašení konkrétních druhů ptactva a je velmi důležité správně určit, s jakými druhy máte tu čest. Náš průzkum prokázal, že při nesprávné identifikaci druhů ptactva, ptáci nebudou reagovat správně.

Můžete kontaktovat místní knihovnu, místní klub přírodovědců, stránky ornitologických stanic nebo kontaktovat přímo nás.

Časový horizont se může lišit, ale obvykle trvá 14 dní, než ptáci území opustí. V mnoha případech uvidíte výsledek velmi rychle. Sadaři budou muset spustit jednotku alespoň 14 dní před očekávaným příletem ptačích škůdců. U městských holubů je průměrná doba vymizení okolo jednoho měsíce.

Žádná zvířata nejsou zvuky Bird Gard ohrožena. Většina zvířat a dobytka si na zvuky snadno zvyknou a nejsou nijak negativně ovlivněna.

Produkty Bird Gard jsou navrženy pro venkovní použití a jsou absolutně voděodolná.

Jednotka musí směřovat na postižená místa a většinou bývá umístěná ve výšce od jednoho do dvou metrů nad zemí. V případě zemědělského využití je dobré jednotku instalovat ve výšce 0,5 – 1 m nad úrovní úrody. Některé plodiny mohou také vyžadovat umístění i v nižších polohách úrody, kvůli ochraně nižších částí a stonku.

Jednotka bude fungovat normálně mezi 0-45 stupni Celsia.