Bird Gard - ochrana sadů a vinic před ptačími škůdci

Společnost Kross s.r.o. dodává na český a slovenský trh elektronická zařízení Bird Gard, která jsou určena na ochranu sadů a vinic před ptačími škůdci. Působí nenápadně, nenásilně a ekologicky, s nízkými provozními náklady a pěstitelům významně snižuje ztráty z výnosů úrody.

V průběhu let a po náročných zkouškách se zařízení Bird Gard ukázalo být účinné i proti dalším ptákům, působícím škody a v chovu ryb proti kormoránům a volavkám a dále proti vrabcům, vlaštovkám a holubům, kteří způsobují škody znečišťováním střech, půdních prostor, fasád, veřejných prostranství, pomníků, soch a památkových a církevních objektů. Kromě nevábného vzhledu či poškozování povrchu objektů agresivním trusem ptáků (a ptačí trus je navíc škodlivý i zdravotně vzhledem k obsahu parazitů) jsou velice vysoké i náklady na vyklízení a čištění zasažených prostor.

Systém BG byl vyvinut v USA původně pro kalifornské vinice a nyní se s úspěchem používá i ve státech EU a v Austrálii.